Ile metrów od granicy działki można budować dom? Odległości wymagane prawem

Podczas planowania usytuowania domu na działce należy zachować pewne odległości od granicy posesji. Jakie są wymagane prawem odległości? Kiedy trzeba oddalić dom od granicy o 4 metry, a kiedy o 3? W jakich sytuacjach jest możliwe zmniejszenie tych odległości i budowanie nawet w granicy działki? Wyjaśniamy również, jakie są wymagane odległości sytuowania domu od drogi oraz od granicy lasu.

Ile metrów od granicy działki można zbudować dom?
Ile metrów od granicy działki można zbudować dom?

Minimalne odległości domu od granicy działki reguluje Prawo budowlane

Szczegółowe wytyczne w zakresie usytuowania domu na działce budowlanej oraz jego odległości od granicy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy określone w rozporządzeniu stosuje się zarówno podczas projektowania, budowy, przebudowy, jak i przy zmianie sposobu użytkowania obiektów.

Dodatkowo w wyżej wymienionym rozporządzeniu znajduje się interpretacja pojęcia „działka budowlana” oraz wyrażenie „odległości budynku od granicy działki” - aby uniknąć niejednoznaczności. W myśl przepisów (§ 3 w/w rozporządzenia), pojęcie działki budowlanej rozumiane jest jako:

„… nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.”

Zmiana przepisów w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyniosła ze sobą także uściślenie sposobu ustalania odległości domu od granicy działki. Według zapisów prawnych, odległość ta stanowi odległość, która jest zawarta między budynkiem a granicą działki budowlanej, na której znajduje się budynek. Odległość mierzona jest w poziomie. Z uwagi na taką interpretację, nie ma znaczenia, czy sąsiednia działka jest działką budowlaną.

Jakie są minimalne odległości domu od granicy działki?

Minimalne odległości budynku od granicy działki reguluje § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Według zapisów, dom na działce budowlanej może być posadowiony w odległości nie mniejszej od granicy działki, niż 4 metry w przypadku domu zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy (dotyczy to również okien dachowych) lub 3 metry – w przypadku domu zwróconego do granicy ścianą bez okien i drzwi.

Istnieje możliwość usytuowania domu nieco bliżej granicy – w odległości 1,5 metra lub bezpośrednio przy granicy, o ile MPZP dopuszcza taką możliwość. Wówczas ściana znajdująca się w takiej odległości od granicy nie może mieć okien oraz drzwi. Jeśli działka nie jest objęta MPZP, warunki umożliwiające tak bliskie usytuowanie domu względem granicy powinny być zawarte w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Występują także wyjątki, w których konieczne będzie zrealizowanie domu w odległości 1,5 metra od granicy działki ścianą z oknami i drzwiami (w stronę tejże granicy). Wówczas wymagane będzie uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów.

Czy można zbudować dom na granicy działki?

Prawo umożliwia również sytuowanie domu bezpośrednio w granicy działki budowlanej, jednak aby móc z niego skorzystać, muszą być spełnione pewne warunki. Mianowicie, dom musi przylegać ścianą do ściany budynku z sąsiedniej działki oraz wysokość budynku musi być zgodna z obowiązującym na danym terenie MPZP lub decyzją o WziZT.

Odległość domu oraz innych obiektów budowlanych od drogi

Odległość domu od drogi, według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, może być dowolna na działce budowlanej (§ 12 ust. 10). Natomiast według Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 43, odległość ta nie jest dowolna. Ustawodawca przedstawia takie minimalne odległości od krawędzi jezdni dla obiektów budowlanych:

Odległość domu od lasu – to zależy od zastosowanych materiałów budowlanych!

Kwestię odległości budynku od lasu zawarte są w przywoływanym już Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według nich, odległość ta jest uzależniona od rodzaju ścian, jakie ma nasz budynek oraz przekrycia dachu – a konkretnie, czy wymienione elementy zaliczane są do rozprzestrzeniających ogień (RO) czy nierozprzestrzeniających ognia (NRO). Według przepisów, za ściany nierozprzestrzeniające ognia uznawane są konstrukcje z wyrobów o odpowiedniej klasie reakcji na ogień (klasy są definiowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). W uproszeniu można uznać, że jeśli wszystkie ściany chcemy wykonać z produktów niepalnych, to będzie to ściana nierozprzestrzeniająca ognia. Co ciekawe, do nich będą zaliczać się nie tylko ściany murowane, ale także ściany drewniane, jeśli są odpowiednio zabezpieczone przeciwogniowo. Znaczenie ma także rodzaj ocieplenia – tutaj należy wziąć pod uwagę dane producentów na opakowaniach systemów ociepleń (np. styropianu) w sprawie odporności na ogień. Analogicznie jest w przypadku przekrycia dachu.

Gdy już wiemy, jakie materiały zaliczane są do nierozprzestrzeniających ognia, możemy przejść do minimalnych odległości od lasu (należy to rozumieć jako odległość, którą musimy zachować między lasem a jakimkolwiek budynkiem na naszej działce), a wynoszą one 12 metrów dla ścian i przekrycia dachu, które zaliczają do NRO oraz 16 metrów dla ścian i przekrycia dachu zaliczających się do RO.

Jednak powyższe odległości dotyczą sytuacji, gdy ściana nie stanowi ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz ma ponad 65% powierzchni o odpowiednich parametrach szczelności ogniowej (np. powierzchnia otworów okiennych i drzwi zajmuje wtedy mniej niż 35%). Jeżeli ściana nie spełnia tych wymagań, odległości od lasu są większe.

Z drugiej strony istnieją pewne odstępstwa od wymaganych odległości 12 m i 16 m i możemy zbudować dom bliżej lasu. Mowa o sytuacji, gdy teren, na którym znajduje się granica lasu, jest przeznaczony w MPZP pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną. W przypadku gdy nie ma planu miejscowego dla tego terenu, budynek możemy zbliżyć do granicy z lasem, jeśli grunty leśne objęte zostały zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. Zgodę uzyskuje się podczas sporządzania planów miejscowych, które straciły moc (czyli nie zastosujemy tego przepisu, jeśli działka ma użytek leśny, ale jednocześnie nigdy na tym terenie nie było MPZP i grunty nie zostały objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne). W obu przypadkach dom możemy zlokalizować bliżej lasu, a mianowicie min. 4 metry od lasu (gdy granica lasu przebiega na działce sąsiadującej lub w dowolnej odległości, jeśli granica lasu znajduje się na tej samej działce, co planowany budynek.

Komentarze

 • Mieszkaniec 2022-07-02T10:44:47.455Z

  Dzień Dobry mam podwórko o szerokości 7,5 m. Chcę postawić garaż blaszany nie przytwierdzony na stałe i tu pojawia się problem, gdyż mój sąsiad wyszedł i powiedział że nie wyraża zgody na postawienie tego garażu,jego wymiary to 4 na 6. I tak się zastanawiam czy faktycznie nie mam możliwości postawienia garażu bo sąsiad nie wyraża zgody. Niestety podwórka mamy wąskie

  • Gość 2022-07-20T10:35:10.904Z

   ależ możesz

  • Witek 2021-10-24T20:32:00Z

   Witam, czy mając działkę 10,5 m szerokości mogę budować dom w ostrej granicy, domek sąsiadki stoi 20 cm od granicy, a ja chcę pobudowac od swojej strony w granicy ze ściana p. Pożarowa Jeśli tak to jakie przepisy to regulują?

   • Agnieszka 2021-07-27T10:23:00Z

    Witam, mam działkę 19.5m szeroką. Dom miał stanąć w odległości 3 metry z jednej i 3 metry z drugiej strony oczywiście bez otworów okiennych i drzwiowych. Niestety sąsiad z jednej strony działki ma dobudówkę która końcu się 1.5m od naszej działki, czy w takim wypadku jest szansa postawienia domu te 3metry od naszej granicy? Wtedy między naszymi budynkami będzie 4,5m. W projekcie jest zaprojektowana ściana NRO.

    • Arek 2021-09-01T08:28:08Z

     przepisy przeciwpożarowe do tego dojdą

     • anna 2021-08-23T21:05:20Z

      z tego co kojarzę, to NRO nie wystarcz. Musi to być ściana oddzielenia pożarowego.

     • Gość 2021-07-16T20:43:42Z

      Czy ktoś wie ile muszę się odsunąć od granicy oznaczonej na mapie Lz, czyli zaei zakrzewienia a nie LS czyli Las. Pani w urzędzie powiedziała że 12 metrów ale nie jestem pewna. Czytam że 8 métrow. Czy to prawda?

      • Kama 2021-04-11T19:08:05Z

       Kupiłam działkę 18mszeroka, 70m długa, myślałam że problem może być ze za wąską ta działka a nie zwróciłam uwagi że za krzakami sąsiad ma stary fom drewniany w odległości ok4-5m od mojej granicy, z drugiej strony jest dom murowany 4 m od granicy, chciałam wybudować dom ok 10m szeroki ale ten dom drewniany spędza mi sen z powiek jakby nie było bo nie ma szans zachować takiej odległości czy ten przepis mówi o odległości między granicami działki czy można to zinterpretować jako odległości od budynków o gdyby przesunąć dom wgłąb działki to już by była zachowana odległość.

       • yaszinka 2021-04-11T10:12:01Z

        Dom budowany w latach 1950-54 ,w odległości ok.1,5-2 m od działki sąsiada, która nie była zabudowana . Dom na tej działce powstał o wiele póżniej . W tej chwili prawnuk sąsiadów stwierdził ,że okien nie powinno być z tej strony.Jest to tylna ściana domu,prawa czyli boczna ściana -dom dobudowany do domu obok(dawniej jedna działka). Nasza działka to 559m2, dom 12mx10m,(kiedyś na parterze była piekarnia) z przodu dojazd do domu, parking na 3 samochody, duży orzech i tyle miejsca co pod orzechem. I co okna mam zamurować ???? Co na to nowe prawo budowlane?

        • Gość 2021-05-29T06:14:58Z

         Prawo nie działa wstecz. Przepisy fotycza nowych budynkow

        • ARTUR 2021-02-26T14:26:26Z

         Teraz mam dom na granicy, budowany 80 lat temu. Teraz chciałbym kupić od sąsiada pas 4 m i dobudować na nowej granicy pomieszczenie. Sąsiad nie ma z tym problemu ponieważ jego dom jest około 30m od mojego, ale czy dostanę na to zgodę?

         • MRDom 2021-02-05T09:57:05Z

          czy mozna wybudowac dom przy granicy państwa? Okolo 20 metrów

          • Michał M. 2021-02-27T18:53:08Z

           Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po przyjęciu zgłoszenia budowy - TAK.

          • Misiek 2020-12-11T16:15:29Z

           Jeżeli chodzi o odległość 1,5m od granicy i działka posiada miejscowy plan zagospodarowania to musi być zgoda sąsiada?

           • Michał M. 2020-12-14T03:19:33Z

            Nie ma czegoś takiego jak zgoda sąsiada. W niektórych przypadkach (wynikających z przepisów) sąsiad zostaje uznany za stronę w postępowaniu. Zostanie zawiadomiony o postępowaniu, pojawia się u niego "interes prawny". Samo "1,5m" też jest tematem złożonym - to trzeba konkretnie omówić z projektantem. Jest wiele zależności. Nie potrzeba zgody sąsiada a spełnienia wielu przepisów, np. przesłanianie, zacienianie, ochrona ppoż, inaczej jest przy "szczupłej działce", inaczej jeśli już tam stoi budynek i inaczej gdy jest z przegrodami zewn. rozprzestrzeniającymi ogień (nawet SRO) a inaczej z NRO itp... Gdybym chciał napisać odpowiedź na to pytanie z podstawami prawnymi - zajęłoby to 2 strony A4. Dlatego tak ogólna odpowiedź.

            • Artur Piżyński 2021-03-03T10:46:37Z

             Panie Michale, czy możemy umówić konsultację? Chętnie zapłacę za Pana wiedzę w sprawie. Pańska wypowiedź dot. odległości 1,5 jest bardziej rzeczowa niż nie jeden artykuł w internecie to opisał. Artur Piżyński

             • Michał M. 2021-05-31T13:57:58Z

              Tak. Postaram się pomóc.

           • Michał M. 2020-12-02T09:54:12Z

            Artykuł ma kilka poważnych pominięć w zakresie obostrzeń zawartych w rozporządzeniu. Nic nie mówi o §271, dotyczącym odległości budynków ze względu na ochronę przeciwpożarową, które potrafią nakazać odsunięcie budynku od granicy nawet do 16m lub zarządać aby wykonać ścianę od strony sąsiada jako ścianę oddzielenia przeciwpożarowego jeśli chcemy się ustawić tak jak chcemy. Temat rzeka. Dalej nic nie mówi o przesłanianiu, które trzeba uwzględnić przy analizie oddziaływania. Zwykłe pisanie, że "4m i 3m" bez okien to mina przeciwczołgowa, która wysadzi inwestycję w powietrze. Dobrze, że odniósł się do odległości od lasu. Dawno temu.... było tylko 4 i 3m :(

            • Gość 2022-06-06T15:41:46.050Z

             Witam Panie Michale chciałbym się Pana poradzić. Uzyskałem pozwolenie na budowę domu wraz z rozbiórkę drewnianej szopy na działce sąsiada. Sąsiad podpisał zgodę że szopę rozbierze dlatego mam pozwolenie. Teraz zmienił zdanie i powiedział że nie rozbierze i jak wybuduję dom to go nie odbiorę . Niewiem co mam w tej sytuacji zrobić czy można wybudować ścianę przeciwpożarowy w granicy działki. Odwdzięczę się za pomoc. Pozdrawiam

            • wladek 2020-11-18T13:50:13Z

             jeslijest abolicja sam.bud.to sa w niej luki ,jesli chodzi o budynki z przed 20 olbo wiecej lat do legalizacji .Niby mozna a sie nie da ,bo nie spelniaja kryteriow np warunki techniczne bud.i usytuowanie na dzialce .Jesli jest zmiana w prawie bud.to to mozna bylo uwzglednic legalizacja takich budunkow powinna miec miejsce ,ewenyualnie zamiast 3m to np. 2m bez otworow okiennych i tym pod.

             • Adam 2020-09-13T15:48:02Z

              mozliwosci zabudowy dzialek reguluje miejscowy plan a w przypadku jego braku warunki zabudowy..zawsze warto zaznajomic sie z ww zapisami zanim podejmie sie decyzje o zakupie dzialki

              • Janek 2020-08-06T12:33:40Z

               Prawo budowlane w Polsce jest dziurawe i nie chroni obywatela przed budową budynku pod działalność gospodarczą nawet uciążliwą na sasiedniej działce w dzielnicy domków jednorodzinnych.Co do tego to nie ma przepisów określających odleglosc od sąsiedniej działki już zabudowanej.W socjalizmie było to w pewien sposób określone.Obecnie liczą się tylko pieniądze a nie dobro i spokój sąsiada.

               • Gość 2022-04-11T16:12:55.916Z

                Wlasnie mam jest dylematteraz problem ze tylko 1metr od granicy sciane chce ocieplic