Kiedy nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę? Zgłoszenie zamiast pozwolenia

W jakich sytuacjach możliwe jest złożenie zgłoszenia budowy bez uzyskania pozwolenia na budowę? W jakich przypadkach nie jest potrzebne nawet zgłoszenie? Nowelizacja ustawy w prawie budowlanym wprowadziła zmiany dotyczące m.in. obiektów i robót budowlanych. W artykule zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje.

Pozwolenie na budowę - kiedy nie trzeba starać się o jego uzyskanie?
Pozwolenie na budowę – kiedy nie trzeba starać się o jego uzyskanie?

Zgłoszenie zamiast pozwolenia a prawo budowlane

Od września 2020 roku obowiązują nowe przepisy w prawie budowlanym. Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany, w przypadku których nie jest wymagane uzyskiwanie pozwolenia na budowę. W niektórych sytuacjach musimy jedynie złożyć zgłoszenie budowy, w innych zaś – zgłoszenie nie jest konieczne.

Jak powinno wyglądać zgłoszenie? Przede wszystkim musi zawierać opis planowanych robót budowlanych (zakres i rodzaj prac) i obiektu, który zamierzamy wybudować. Do opisu należy dołączyć mapę, na której oznaczymy położenie i wymiary planowanego budynku oraz jego odległości od granic działki i od innych obiektów (np. od domu, wiaty itp.). Niezbędne jest też dołączenie zaświadczenia o prawie własności działki lub prawie do dysponowania działką na cele budowlane.

Obowiązkiem urzędu przyjmującego zgłoszenie jest sprawdzenie poprawności zawartych w nim danych oraz zgodności z przepisami, m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na rozpatrzenie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych urząd ma 21 dni, Jeżeli w tym czasie nie otrzymamy urzędowego sprzeciwu, to możemy rozpocząć prace nad nowym obiektem. Warto przy tym pamiętać, że budowla musi być ukończona w ciągu 2 lat od terminu jej rozpoczęcia podanego w zgłoszeniu.

W jakich przypadkach składa się tylko zgłoszenie budowy?

Pełną listę budynków, które możemy postawić bez pozwolenia na budowę, znajdziemy w znowelizowanej ustawie – jest ona dostępna na stronach sejmowych, w wirtualnym Dzienniku Ustaw. Przygotowaliśmy dla Was również streszczenie, w którym postaraliśmy się zebrać najważniejsze informacje.

Na podstawie zgłoszenia budowy można wybudować następujące rodzaje obiektów:

 • wolnostojące budynki jednorodzinne – pod warunkiem, że obszar ich oddziaływania nie wykracza poza granice danej działki;
 • wolnostojący garaż o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2;
 • oddzielne pomieszczenie gospodarcze lub rekreacyjne o powierzchni do 35 m2;
 • budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy równoczesnej rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;
 • zbiornik wodny (np. oczko wodne lub staw) o wielkości maksymalnie 500 m2 oraz głębokości do 2 m;
 • przyłącza do sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej;
 • oczyszczalnię ścieków o wydajności maksymalnie 7,5 m3 na dobę;
 • szambo o pojemności maksymalnie 10 m3;
 • tymczasowy budynek, który zostanie rozebrany lub przeniesiony najpóźniej po 180 dniach od terminu rozpoczęcia budowy podanego w zgłoszeniu;
 • pomost o maksymalnej długości 25 m i wysokości do 2,5 m (licząc od dna akwenu);
 • instalację i zbiornik na gaz o maksymalnej pojemności 7 m3;
 • zjazd na posesję z drogi wojewódzkiej lub krajowej;
 • budowle rolnicze, np. zbiorniki na gnojówkę i obornik, silosy naziemne o maksymalnej pojemności 30 m3;
 • i inne budowle, w tym także niektóre obiekty użyteczności publicznej.

Zgłoszenie może zastąpić pozwolenie również w przypadku niektórych robót budowlanych. Należą do nich m.in.:

 • instalacje: szyldów i tablic reklamowych, krat w budynkach wielorodzinnych, anten i urządzeń radiokomunikacyjnych,
 • przebudowy: sieci elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1kV, sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych, przegród zewnętrznych w domu jednorodzinnym (pod warunkiem, że nie zwiększą one obszaru oddziaływania budynku w taki sposób, że przekroczy on granice działki), instalacji OZE o łącznej mocy max. 1 MW, obiektów piętrzących wodę na wysokość do 1 m, zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich, zbiorników na gaz do zasilania domowej sieci (max. pojemność 7m3);
 • remonty budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę.

Co nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

Prawo budowlane w wybranych przypadkach zezwala również na wykonywanie obiektów i robót budowlanych bez pozwolenia na budowę i bez konieczności zgłaszania budowy. Do takich budynków należą m.in.:

 • altany o powierzchni do 35m2 – na 500 m2 działki mogą przypadać maksymalnie dwa takie obiekty;
 • altany działkowe i inne budynki gospodarcze usytuowane na terenie ogródków działkowych;
 • wiaty o powierzchni do 50 m2 – pod warunkiem, że na działce znajduje się już budynek mieszkalny. Na 1000 m2 działki mogą przypadać maksymalnie dwie wiaty;
 • rolnicze budynki gospodarcze – parterowe, o powierzchni nieprzekraczającej 35m2;
 • zjazd na posesję z drogi powiatowej lub gminnej;
 • oczko wodne lub basen o maksymalnej powierzchni 50m2;
 • pochylnia ułatwiająca dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych;
 • tzw. mała architektura (np. posążki ogrodowe, pergole, kapliczki, ławki, piaskownica, fontanna itp.) – wyłącznie na terenie prywatnym;
 • ogrodzenie o wysokości do 2,2 m;
 • taras przydomowy o powierzchni do 35m2;
 • akweny (np. stawy) o powierzchni do 1000m2 i głębokości do 3 m, znajdujące się na działkach rolnych.

Zgłoszenia nie wymagają także takie obiekty jak: parkometry, biletomaty, automaty sprzedażowe (tzw. maszyny vendingowe), paczkomaty (pod warunkiem, że ich wysokość nie przekracza 3 m), słupki telekomunikacyjne czy punkty ładowania aut elektrycznych.

Bez dodatkowych formalności możemy przeprowadzić również niektóre remonty, przebudowy i instalacje. Na tej liście znajdują się m.in. takie prace jak:

 • przebudowa budynku, który został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę – ale pod warunkiem, że nie ruszamy elementów konstrukcyjnych ani ścian zewnętrznych;
 • docieplenie budynku o wysokości do 12 m;
 • instalacja pompy ciepła lub paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW (w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kW konieczne jest skonsultowanie projektu z rzeczoznawcą, aby upewnić się, że instalacja spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej);
 • wykonywanie różnego rodzaju instalacji zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz – z wyjątkiem instalacji gazowej;
 • utwardzenie gruntu na działce budowlanej (np. żwirem, tłuczniem czy gruzem).

Komentarze

Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.