Projekty domów Tooba.pl – jakie zmiany można wprowadzać?

Gotowe projekty domów Tooba.pl można niemal dowolnie modyfikować, przestawiać w nich ściany – nie tylko działowe – zmieniać kąt nachylenia dachu i dokonywać wielu innych korekt. Jakich dokładnie? Niniejszy artykuł to podsumowanie informacji o tym, jakie zmiany można wprowadzać w projektach domów Tooba.pl.

Projekty domów Tooba.pl - jakie zmiany można wprowadzać?
Projekty domów Tooba.pl - jakie zmiany można wprowadzać?

We wszystkich projektach domów Tooba.pl można wprowadzać zmiany

Wprowadzanie zmian i modyfikacji w projektach katalogowych to coś jak najbardziej naturalnego. Możliwość dokonywania zmian pozwala na idealne dostosowanie projektu do wymagań wszystkich domowników, a także do przepisów prawnych regulowanych przez lokalne akty prawne, jak np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy warunki zabudowy. Dlatego we wszystkich naszych projektach istnieje możliwość dokonywania na etapie adaptacji rozmaitych zmian.

- Zmiany nie były, nie są i nie będą problemem w projektach gotowych z naszej oferty – mówi Dariusz Adamowski, specjalista z Działu Projektowego Tooba.pl – Jeśli Inwestora interesuje konkretny projekt i wie, że będzie w nim wprowadzał zmiany, nie musi się obawiać, że nie uzyska zgody na ich wprowadzenie. Zamawiając u nas projekt Klient zawsze może liczyć na bezpłatną zgodę autora uprawniającą do wprowadzania wszelkich zmian, w tym również poważniejszych niż zmiana usytuowania ścianki działowej czy kąta nachylenia dachu – dodaje.

Jakie zmiany najczęściej wprowadza się w projektach domów?

Poniżej prezentujemy zmiany, które są najczęściej wprowadzane w naszych projektach gotowych:

 • zmiana lokalizacji, rozmiaru i kształtu stolarki otworowej (okna, drzwi, brama),
 • zmiana zastosowanych materiałów budowlanych (np. ceramika budowlana zmieniona na tradycyjne pustaki),
 • zmiana technologii wykonania stropu (np. gęstożebrowego na monolityczny),
 • zmiana pokrycia dachowego (np. z dachówki ceramicznej na blachodachówkę),
 • zmiana lokalizacji drzwi wewnętrznych,
 • zmiana układu ścian działowych,
 • zmiana instalacji wewnętrznych (lokalizacja komina, sposób rozprowadzenia instalacji itp.),
 • zmiana sposobu ogrzewania domu (np. z ogrzewania gazowego na pompę ciepła lub paliwo stałe),
 • zmiana funkcji pomieszczeń (np. gabinet zmieniony na dodatkową sypialnię),
 • zmiana kąta nachylenia dachu, aby odpowiadał zapisom z MPZP lub WZ,
 • zmiana wielkości tarasu,
 • doprojektowanie zadaszenia nad tarasem,
 • usunięcie balkonów,
 • usunięcie wykuszy.

Powyższe zmiany są najczęstsze, ale zdarzają się również zmiany istotne, poważniejsze, jak np. poszerzenie domu lub jego pomniejszenie, bądź np. doprojektowanie kondygnacji (przykładowo piwnica lub poddasze). Podsumowując, każda zmiana jest możliwa do wprowadzenia w projektach gotowych Tooba.pl – a ze zgodą na ich dokonywanie nie będzie problemy w przypadku zamówienia projektu na naszej stronie.

Zmiany w projektach domów Tooba.pl
Zmiany w projektach domów Tooba.pl

Kiedy dokonuje się zmian w projektach domów?

Zmiany w projektach typowych wykonuje architekt adaptujący. Po zakupie gotowego projektu w Tooba.pl i jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty kurierskiej lub paczkomatu, mogą Państwo udać się z dokumentacją projektową – oraz dołączoną w niej zgodą na zmiany – do architekta adaptującego w lokalizacji odpowiadającej lokalizacji działki (czyli architekt powinien wykonywać adaptacje na terenie gminy, w której leży Państwa działka). Architekt adaptujący odpowiada zarówno za dokonanie obowiązkowych zmian polegających na dostosowaniu projektu do przepisów lokalnych, jak i za wprowadzenie ewentualnych dodatkowych zmian, które zaplanujecie wraz z pozostałymi domownikami. Architekt musi posiadać odpowiednie uprawnienia, aby adaptacja była przeprowadzona zgodnie z prawem. Przede wszystkim musi przynależeć do Izby Architektów lub do Izby Inżynierów Budownictwa.

Obowiązkowa adaptacja obejmuje m.in. dostosowanie projektu do nośności gruntu, stref obciążeń na śnieg i wiatr czy też do wysokości poziomu wód gruntowych. Podczas obowiązkowej adaptacji architekt dokonuje również projektu zagospodarowania terenu, który jest niezbędny do skompletowania projektu budowlanego (koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę). Przy okazji adaptacji obowiązkowej, możemy z powodzeniem wprowadzać wszelkie inne zmiany, wynikające z naszych upodobań. Jeśli zmiany są niewielkie, często architekci wykonują je gratisowo. Przy większych zmianach musimy liczyć się też z wyższymi kosztami. Jakimi? Piszemy o tym w osobnym artykule >> Zmiany w projekcie domu – kiedy są możliwe? Jakie są koszty? Sprawdzamy

Jakie są obowiązki architekta adaptującego?

Zmiany dodatkowe w projekcie domu to tylko mały ułamek tego, jakie obowiązki spadają na architekta adaptującego. Należą do nich m.in.:

 • dostosowanie projektu do MPZP lub WZ,
 • dostosowanie charakterystyki energetycznej do lokalizacji inwestycji (charakterystykę również otrzymują Państwo bezpłatnie wraz z zamówionym projektem gotowym),
 • sporządzenie projektu zagospodarowania terenu,
 • dokonanie adaptacji fundamentów do warunków gruntowo-wodnych,
 • przeliczenie konstrukcji budynku w celu dostosowania jej do lokalnych warunków i innych norm,
 • dostosowanie przyłączy do warunków miejscowych,
 • dołączenie do projektu opinii, uzgodnień i oświadczeń, a także warunków technicznych dla przyłączy,
 • dołączenie do dokumentacji oświadczenia inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych,
 • załączenie stosownych uprawnień o przynależności do izby zawodowej,
 • opracowanie BIOZ,
 • na życzenie inwestora architekt adaptujący może sprawować nadzór autorski nad realizacją budynku zgodnie z projektem.

Po dokonaniu adaptacji projektu domu, wprowadzeniu wszystkich zmian i skompletowaniu wymaganych dokumentów, możemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu. O tym, jak uzyskać pozwolenie na budowę piszemy w osobnym artykule. Zachęcamy także do przeczytania naszego kompendium na temat formalności budowlanych.